Sindudurg NHM Recruitment 2020

1
राष्ट्रीय आरोग्य अभियनाअंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्हा आरोग्य विभाग यांच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी त्याचबरोबर सुपर विशेषज्ञ, तज्ञ, ऑडिओलॉजिस्ट, फिजिओथेरपिस्ट, समाजसेवक, मानसशास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ, समुपदेशक, सुविधा...