मुख्य कार्यकारी अधिकारी(CEO) संपूर्ण माहिती : Chief Executive Officer Information

मुख्य कार्यकारी अधिकारी(CEO) संपूर्ण माहिती : Chief Executive Officer Information • मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer Information) प्रशासन सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी असतो. • तरतूद : जिल्हा परिषद...

ग्रामपंचायत बद्दल संपूर्ण माहिती : Gram Panchayat Mahiti Marathi Language

ग्रामपंचायत बद्दल संपूर्ण माहिती : Gram Panchayat Mahiti Marathi Language ग्रामपंचायत बद्दल संपूर्ण माहिती : १) मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम कायदा - 1958 कलम 5...
error: Content is protected !!