मराठी व्याकरण प्रश्नसंच १२ : Marathi Grammar Practice Test 12

खालीलपैकी नपुंसकलिंगी शब्द ओळखा. 1) रुमाल2) देह3) ग्रंथ4) शरीर खालीलपैकी एकवचनी शब्द ओळखा. 1) चिपळया2) डोहाळे3) शहारे4) खेडे खालीलपैकी कोणता …

Read more

मराठी व्याकरण प्रश्नसंच ४:

1 ) ‘तो काम करीत आहे’ या वाक्यातील क्रियापदाचा प्रकार कोणता? 1) संयुक्त क्रियापद2) प्रयोजक क्रियापद3) शक्य क्रियापद4) उभयविध क्रियापद …

Read more

मराठी व्याकरण प्रश्नसंच २ : Marathi Grammar Test 02 For Maha Bharti

1) भाऊरावांनी साताऱ्याच्या डोंगरात माळरानावर जमीन विकत घेतली. या वाक्यातील, कर्ता, कर्म व क्रियापद ओळखा. 1 ) साताऱ्याच्या, डोंगरात, घेतली2) …

Read more

व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा