English Grammar – Degree of comparison

● Positive degree, comparative degree आणि superlative degree हे तुम्ही ऐकलेलेच शब्द आहेत. ही विशेषणांच्या रूपांची नावे आहेत. यापैकी positive …

Read more

BE ,HAVE Use in Marathi

● BE आणि HAVE ● Be आणि Have हे इंग्रजीतील खूप उपयोगाचे शब्द आहेत. हे शब्द साहाय्यकारी क्रियापदही आहेत व …

Read more

Sir, Madam, Dear Use in Marathi

● १) वयाने आपल्यापेक्षा मोठ्या व्यक्तीला सभ्यपणे उद्देशण्यासाठी sir किंवा madam हे शब्द वापरले जातात. जसे,• Excuse me sir, can …

Read more

व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा