Good Manners information – शिष्टाचाराशी संबंधित माहिती | English Grammers in marathi

◆ आभार मानण्याच्या पद्धती ● आभार मानण्यासाठी साधारणपणे thanks किंवा thank you म्हणतात.Thanks चा उपयोग थोडा अनौपचारिक समजला…

AUXILIARIES VERB – साहाय्यकारी क्रियापदांची संक्षिप्त रूपे (HELPING VERBS) | English Grammar

● AUXILIARIES  VERB – साहाय्यकारी क्रियापदांची संक्षिप्त रूपे (HELPING VERBS) | English Grammar ● साहाय्यकारी क्रियापदांची संक्षिप्त रूपे…

उद्देशून बोलण्यासाठी वापरले जाणारे शब्द | sir, madam, dear – English Grammar

● १) वयाने आपल्यापेक्षा मोठ्या व्यक्तीला सभ्यपणे उद्देशण्यासाठी sir किंवा madam हे शब्द वापरले जातात. जसे,• Excuse me…

Auxiliary verbs in Marathi – (सहाय्यकारी क्रियापदे) | English Grammar

◆ Auxiliary verbs in Marathi – (सहाय्यकारी क्रियापदे) | English Grammar ● साहाय्यकारी क्रियापदे ● साहाय्यकारी क्रियापदांचा उपयोग…