पोलीस भरती सराव

महाराष्ट्रावरील १०० महत्त्वाचे प्रश्न : Police bharti important 100 questions २०२१

महाराष्ट्रावरील १०० महत्त्वाचे प्रश्न : Police bharti important 100 questions २०२१ महाराष्ट्रावरील १०० महत्त्वाचे प्रश्न: १) भीमा नदीचा …. लांबीचा प्रवाह महाराष्ट्रातून गेला आहे. = ४५१ कि.मी २)…. या जातीचा ससा महाराष्ट्रात सर्वत्र आढळतो. = लिपस निग्रीकोलीस ३) महाराष्ट्राचा आकार अनियमित असला तरी काहीसा …. सारखा आहे. = काटकोन त्रिकोण ४) महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त …

महाराष्ट्रावरील १०० महत्त्वाचे प्रश्न : Police bharti important 100 questions २०२१ Read More »

Police bharti important 100 questions : पोलीस भरती 100 प्रशसंच 2020

Police bharti important 100 questions : पोलीस भरती 100 प्रशसंच 2020 1) करा किंवा मरा ही घोषणा महात्मा गांधी यांनी केली. 2) आझाद हिन सेनेतील झाशीची राणी या पथकाचे नेतृत्व डॉ. लक्ष्मी स्वामीनाथन यांनी केले. 3) मानासाहेब पेशवे म्हणून बाळाजी बाजीराव यांना ओळखले जाते.                                                        4) भारताचे पितामह दादाभाई नौरोजी यांना ओळखले जाते 5) राष्ट्रीय …

Police bharti important 100 questions : पोलीस भरती 100 प्रशसंच 2020 Read More »

पोलीस भरती सराव क्र. 05 | Police Bharti Sarav Test 05| 25 प्रश्न

Maharashtra Police Bharti 2019-2020 Online Free Practice Test , On Mahasarav , Get the Daily Online Sarav Practice test for upcoming police bharti 2020 in maharashtra . Please Share with Your Friends and Best of Luck for the Preparation. टेस्ट सुरू करण्यासाठी “Start Quiz ” वरती क्लिक करा. त्यानंतर टेस्ट झाल्यानंतर ” Finish Quiz” वरती क्लिक करा. …

पोलीस भरती सराव क्र. 05 | Police Bharti Sarav Test 05| 25 प्रश्न Read More »

पोलीस भरती सराव क्र. 04 | Police Bharti Sarav Test 04| 25 प्रश्न

Maharashtra Police Bharti 2019-2020 Online Free Practice Test , On Mahasarav , Get the Daily Online Sarav Practice test for upcoming police bharti 2020 in maharashtra . Please Share with Your Friends and Best of Luck for the Preparation. टेस्ट सुरू करण्यासाठी “Start Quiz ” वरती क्लिक करा. त्यानंतर टेस्ट झाल्यानंतर ” Finish Quiz” वरती क्लिक करा. …

पोलीस भरती सराव क्र. 04 | Police Bharti Sarav Test 04| 25 प्रश्न Read More »

पोलीस भरती सराव क्र. 03 | Police Bharti Sarav Test 03 | 25 प्रश्न

Maharashtra Police Bharti 2019-2020 Online Free Practice Test , On Mahasarav , Get the Daily Online Sarav Practice test for upcoming police bharti 2020 in maharashtra . Please Share with Your Friends and Best of Luck for the Preparation. टेस्ट सुरू करण्यासाठी “Start Quiz ” वरती क्लिक करा. त्यानंतर टेस्ट झाल्यानंतर ” Finish Quiz” वरती क्लिक करा. …

पोलीस भरती सराव क्र. 03 | Police Bharti Sarav Test 03 | 25 प्रश्न Read More »

पोलीस भरती सराव क्र. 02 | Police Bharti Sarav Test 02 | 25 प्रश्न

Police Bharti Sarav No. 02 Maharashtra Police Bharti 2019-2020 Online Free Practice Test , On Mahasarav , Get the Daily Online Sarav Practice test for upcoming police bharti 2020 in maharashtra . Please Share with Your Friends and Best of Luck for the Preparation. टेस्ट सुरू करण्यासाठी “Start Quiz ” वरती क्लिक करा. त्यानंतर टेस्ट झाल्यानंतर …

पोलीस भरती सराव क्र. 02 | Police Bharti Sarav Test 02 | 25 प्रश्न Read More »

पोलीस भरती सराव क्र. ०१ | Police Bharti Sarav Test 01 | 25 प्रश्न

Maharashtra Police Bharti 2019-2020 Online Free Practice Test , On Mahasarav , Get the Daily Online Sarav Practice test for upcoming police bharti 2020 in maharashtra . Please Share with Your Friends and Best of Luck for the Preparation. टेस्ट सुरू करण्यासाठी “Start Quiz ” वरती क्लिक करा. त्यानंतर टेस्ट झाल्यानंतर ” Finish Quiz” वरती क्लिक करा. …

पोलीस भरती सराव क्र. ०१ | Police Bharti Sarav Test 01 | 25 प्रश्न Read More »