ARTICLES | a,an,the – meaning in Marathi

ARTICLES | a,an,the – meaning in Marathi |English Grammar ● ARTICLES– a, an आणि the हे शब्द तुमच्यासाठी नवीन नाहीत.

Relative Pronouns in Marathi संबंधी सर्वनाम

संबंधी सर्वनाम (relative pronouns) – English Grammar in Marathi ● संबंधी सर्वनाम (Relative Pronouns)मराठी बोलताना जो, जी, जे, ज्याने, ज्याला,

It Pronoun Meaning in Marathi

◆ It Meaning in marathi |It- उपयोग | pronouns | English grammer in marathi ● It या सर्वनामाचा, -self /

Continuous Tense and Meaning – चालू काळ

◆ Present Continuous Tense चालू वर्तमानकाळ ● या काळाचा उपयोग तसा नावावरूनच स्पष्ट आहे. एखादी क्रिया चालू आहे असा अर्थ

WhatsApp Group