क्रियापदाचे -ing रूप | having + | क्रियापदाचे -ing रूप in marathi – English...

क्रियापदाचे -ing रूप | having + | क्रियापदाचे -ing रूप in marathi - English grammer in marathi ● इंग्रजीमधे जवळपास क्रियापदांची ing रूपे होतात. या...

ARTICLES | a,an,the – meaning in Marathi |English Grammar

ARTICLES | a,an,the - meaning in Marathi |English Grammar ● ARTICLES- a, an आणि the हे शब्द तुमच्यासाठी नवीन नाहीत. हे किती महत्त्वाचे शब्द आहेत...

उभयान्वयी अव्यये – Ambiguous preposition | Meaning in marathi | English Grammar in marathi

उभयान्वयी अव्यये - Ambiguous preposition | Meaning in marathi | English Grammar in marathi ◆ ALTHOUGH 1.ALTHOUGH१) He didn't wait for me although I had...

Kriyavisheshan | क्रियाविशेषणे – adverbs | English Grammar in Marathi

Kriyavisheshan|क्रियाविशेषणे - adverbs | English Grammar in Marathi 1 AFTERWARDS = नंतर 1.AFTERWARDS = नंतर१) You left at 4.00 and soon afterwards we left.तू चार वाजता...

संबंधी सर्वनाम (relative pronouns) – English Grammar in marathi

संबंधी सर्वनाम (relative pronouns) - English Grammar in Marathi ● संबंधी सर्वनाम (Relative Pronouns)मराठी बोलताना जो, जी, जे, ज्याने, ज्याला, ज्याचा असे शब्द आपण वापरतो.तेव्हा...

It Meaning in marathi |It- उपयोग | pronouns | English grammer in marathi

◆ It Meaning in marathi |It- उपयोग | pronouns | English grammer in marathi ● It या सर्वनामाचा, -self / selves शेवटी असलेल्या सर्वनामांचा आणि...

8 part of speech in English – शब्दांच्या आठ जाती | English Grammar

◆ 8 part of speech in  English - शब्दांच्या आठ जाती | English Grammar ● शब्दांच्या आठ जाती आहेत. या शब्दांच्या जातींचा अभ्यास...

Perfect Continuous Tense – पूर्ण चालू काळ | English Grammar

◆ Perfect Continuous Tense - पूर्ण चालू काळ ● present perfect Continuous Tense - पूर्ण चालू वर्तमानकाळ ● Present Perfect Continuous Tenseपूर्ण चालू वर्तमानकाळ- उपयोग :-...

PERFECT TENSE- पूर्ण काळ| Present,past,future Perfect Tense – English Grammer

PERFECT TENSE पूर्ण काळ PERFECT TENSE- पूर्ण काळ| Present,past,future Perfect Tense - English Grammer ◆ Present Perfect Tense - पूर्ण वर्तमानकाळ ● PERFECT TENSE पूर्ण काळ 1....

Continuous Tense and Meaning|Present ,past, Future Tense – English Grammar चालू काळ

◆ Present Continuous Tense चालू वर्तमानकाळ ● या काळाचा उपयोग तसा नावावरूनच स्पष्ट आहे. एखादी क्रिया चालू आहे असा अर्थ व्यक्त करण्यासाठी हा काळ...

Simple Past ,Future Tense|SHALL | साधा भूतकाळ,भविष्यकाळ | English Grammar

◆ Simple Past Tense साधा भूतकाळ - Example • Simple Past Tense साधा भूतकाळ : 'बस सुटली, सूर्य उगवला, घंटा वाजली, किंवा मी त्याला...

Simple Present Tense in English – साधा वर्तमानकाळ |English Grammar Rules

◆ Simple Present Tense in English - साधा वर्तमानकाळ |English Grammar Rules • साध्या वर्तमानकाळाची वाक्ये तुम्हाला बोलताना लागणार आहेत, म्हणून या काळाची वाक्ये कशी...

Types of Tenses – वाक्यांचे प्रकार | Present Tense,Past Tense,Future Tense – English Grammar

Types of Tenses - वाक्यांचे प्रकार | Present Tense,Past Tense,Future Tense - English Grammar ● वाक्यांचे मुख्य प्रकार चार आहेत - चारच. ...
error: Content is protected !!