MPSC New Syllabus 2023 – Revised in Marathi PDF | राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा नवीन अभ्यासक्रम 2023

mpsc rajyaseva syllabus download pdf

MPSC announced Revised syllabus for the Maharashtra State Public Services examination for the Exams in AY 2023. Here You can Download the Latest PDF of new MPSC Syllabus 2023 in Marathi and English .

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ने २०२३ पासून होणाऱ्या राज्यसेवा परीक्षे साठी नवीन अभ्यासक्रम जाहीर केला आहे. तर हा नवीन राज्यसेवा अभ्यासक्रम २०२२ MPSC परीक्षे साठी अमलात आणला जाईल.

MPSC NEW Syllabus

नवीन राज्यसेवा अभ्यासक्रम ( MPSC New Syllabus 2023 ) बघण्यासाठी खालील PDF डाउनलोड करा.

MPSC New Syllabus 2023 Marathi / राज्यसेवा २०२३ मराठी अभ्यासक्रम Download
MPSC New Syllabus 2023 EnglishDownload
MPSC Old SyllabusClick Here

MPSC Book List : Click Here

इतर परीक्षेचे अभ्यासक्रम बघण्यासाठी येथे क्लिक करा