पोलीस भरती

महाराष्ट्र पोलीस भरती तयारी : महाराष्ट्र पोलीस भरती २०२१-२२ च्या पूर्ण तयारी साठी लागणारे सर्व अतिशय सोप्या व छान मराठी नोट्स , मागील पोलीस भरतीचे परीक्षा पेपर व सराव पेपर पुढील प्रमाणे.

महाराष्ट्र पोलीस भरती नोट्स :

अंकगणित :

बुद्धिमत्ता चाचणी :

मराठी व्याकरण :

सामान्य ज्ञान :

महाराष्ट्र पोलीस भरती पूर्व प्रश्न पत्रिका :

पोलीस भरती सराव प्रश्न संच: