SRPF Daund Group 5 Question Paper 2018

Table of Contents

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. 5 दौंड सशस्त्र पोलीस भरती

SRPF Group 5 Daund Police Bharti 2018 Question Paper

SRPF Daund Group 5 Police Bharti 2018

SRPF Daund Group 5 Police Bharti 2018

2 Comments

  1. पर्याय चुकीचे येत आहे नाही 100 प्रश्न का नाही
    पर्याय बरोबर करून टाका याआधी पेपर मध्ये पण असाच दिसत आहे

  2. Sir पेपर download करत आहे तेव्हा mention करा रद्द झालेले प्रश्न कारण Options मध्ये बरेच प्रश्न चे उत्तर चुकीचे आहे जे आम्हाला माहीत आहे ते आम्ही समजु शकतो पण जे आम्हाला माहीत नाही तो प्रश्न विचारला परीक्षेत तर आमचे उत्तर चुकले सर (काही तरी mention करा 🙏 🙏)
    reply करा सर 🙏 🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *