वाक्यप्रचार व अर्थ

0
364
Advertisement
 • 1)हातातोंडाची गाठ पडणे – कसेबसे खाण्यास मिळणे
 • 2) गयावया करणे – केविलवाणी विनंती करणे
 • 3)अंगाचा तिळपापड होणे – अतिशय संतापणे
 • 4)पगडा बसवणे – छाप, प्रभाव पाडणे
 • मूग गिळणे – अपमान सहन करुन गप्प राहणे
 • 5)वाटाण्याच्या अक्षता लावणे – नाकारणे
 • 6)कस्पटासमान लेखणे – क्षुल्लक, कमी दर्जाचे समजणे
 • 7)नामानिराळा राहणे – अलिप्त राहणे
 • 8)द्त्त म्हणून उभा राहणे – अचानक येणे
 • 9)जन्माची माती होणे – जीवन व्यर्थ होणे
 • 10)चारी मुंड्या चीत होणे – संपूर्ण पराभव होणे
 • 11)सर्द होणे – वरमणे, थिजून जाणे
 • 12)रामराम ठोकणे – निरोप घेणे
 • 13)आकाशपाताळ एक करणे – फार आरडाओरडा करणे
 • 14)कानामागून येऊन तिखट होणे – मागाहून येऊन वरचढ होणे
 • 15) उमाळा येणे – तीव्र इछा होणे
 • 16) वर्ज्य करणे – टाकणे
 • 17) काडीमोड करणे – संबंध तोडणे
 • 18) अहमहमिका चालणे – चढाओढ लागणे
 • 19) अगतिक होणे – उपाय न चालणे
 • 20) कां-कूं करणे – एखादी गोष्ट करण्यास तयार नसणे
 • 21) आभाळ फाटणे – मोठे संकट येणे
 • 22) इडापिडा टळणे – संकट जाणे
 • 23) उतराई होणे – उपकार फेडणे
 • 24) अंतर्मुख होणे – स्वत:शी विचार करणे
 • 25) लकडा लावणे – सारखी घाई करणे
 • 26) परिपाठ ठेवणे – सवय ठेवणे
 • 27) ब्रह्मांड कोसळणे – मोठे संकट येणे
 • 28)कागाळी करणे – तक्रार करणे
 • 29) खांदा देणे – मदत करणे
 • 30) खोबरे करणे – नाश करणे
 • 31) गय करणे – क्षमा करणे
 • 32) न्यूनगंड वाटणे – कमीपणा वाटणे
 • 33) जीव मुठीत घेणे – फार घाबरणे
 • 34) जीव ओतणे – मन लावून काम करणे
 • 35) सुपारी देणे – आमंत्रण देणे
 • 36) तोंडाला तोंड देणे – उद्धटपणे बोलणे
 • 37) डोळे दिपणे – आश्चर्य वाटणे
 • 38) नामोहरम होणे – पराभूत होणे
 • 39) पदर पसरणे – याचना करणे
 • 40) पाणउतारा करणे – अपमान करणे
 • 41) वाली नसणे – रक्षणकर्ता नसणे
 • 42) हात तोकडे पडणे – मदत करण्यास क्षमता कमी पडणे
 • 43) हिरमुसले होणे – नाराज होणे
 • 44) पांग फेडणे – इच्छा पूर्ण करणे
 • 45) विटून जाणे – त्रासणे
 • 46) डोके सुन्न होणे – काही न सुचणे
 • 47) फडशा पाडणे – संपवणे
 • 48) गोरेमोरे होणे – लाज वाटणे
 • 49)आकशाला गवसणी घालणे – अशक्य गोष्ट करुन पाहणे
 • 50)धिंडवडे निघणे – फजिती होणे
 • 61) आटापिटा करणे – खूप कष्ट करणे
 • 62)माया पातळ होणे – प्रेम कमी होणे
 • 63) वाऱ्यावर सोडणे – काही न विचारणे
 • 64)हातपाय गाळणे – धीर सोडणे
 • 65) कागदी घोडे नाचवणे – कृतिशील
 • काम न करता कागदी पराक्रम गाजविणे
 • 66) गुळणी फोडणे – स्पष्ट सांगणे
 • 67)झाकड पडणे – अंधार पडणे
 • 68)पोटात आग पडणे – खूप भूक लागणे
 • 69)टोपी उडवणे – टवाळी करणे
 • 70)पाणी पाजणे – पराभव करणे
 • 71)वहिवाट असणे – रीत असणे
 • 72)छी थू होणे – नाचक्की होणे
 • 73)प्रादूर्भूत होणे – दिसू लागणे
 • 74)दंडेली करणे – जबरदस्ती करणे
 • 75)दिवा विझणे – मरण येणे
 • 76)मूठमाती देणे – शेवट करणे
 • 77) सुगावा लागणे – अंदाज लागणे
 • 78)प्रतारणा करणे – फसवणूक करणे
 • 79)डोक्यावर घेणे – कौतुक करणे
 • 80)कानाशी लागणे – चहाडी करणे
 • 81)किटाळ करणे – आरोप होणे
 • 82)देव्हारे माजविणे – महत्व वाढविणे
 • 83)हातावर तुरी देणे – फसविणे
 • 84)बेगमी करणे – साठा करणे
 • 85)सोन्याचा धूर निघणे – चांगली स्थिती येणे
 • 86)पोटात तुटणे – वाईट वाटणे
 • 87)नख लावणे – नाश करणे
 • 88)डोळो निवणे – समाधान होणे
Advertisement

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा