घन व घनमूळ – Cube And Cubic in Marathi

0
228

घन आणि घनमूळ: एखादी संख्या तीन वेळा मांडून गुणाकार केला म्हणजे त्या संख्येचा घन मिळतो आणि त्या संख्येला त्या घनाचे ‘घनमूळ’म्हणतात.

6x6x6-216 ,216 हा 6 चा घन आहे.
10x10x10 = 1,000 ,1,000 हा 10 चा घन आहे.

धन संख्या ज्या संख्येचा घन असते तिला ‘घनमूळ’ म्हणतात,
216 चे घनमूळ 6 आहे.
1,000 चे घनमूळ 10 आहे.
6^3 याचा अर्थ 6 चा घन किंवा 6x6x6 = 216

Previous articleवर्ग व वर्गमूळ – Square & Square Root in Marathi
Next articleशेकडेवारी -Percentage

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here