Free Tablet Yojna Maharashtra 2024 : 10 वी पास विद्यार्थ्यांना मोफत टॅबलेट व 6GB/Day इंटरनेट

Free Tablet Yojna Maharashtra 2024 : महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) मार्फत दहावी पास व अकरावी मध्ये ऍडमिशन घेतलेल्या मागासवर्गीय, भटक्या जाती-जमाती आणि विशेष मागास विद्यार्थ्यांना सण २०२५ – २०२६ होणाऱ्या MH-CET/JEE/NEET या परीक्षांच्या पूर्व तयारी साठी मोफत टॅबलेट , 6 GB/ Day इंटरनेट व पुस्तके देण्यात येणार आहे .

Mahajyoti Free Tablet Yojna 2024 :

महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीय , भटक्या जाती – विमुक्त जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना MH-CET/JEE/NEET करीता परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने महाज्योती मार्फत देण्यात येत आहे. त्याकरीता इच्छूक विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन (Mahajyoti Free Tablet Yojana Online Form) पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहे. तसेच ऑनलाईन प्रशिक्षणासाठी महाज्योती तर्फे विद्यार्थ्यांना मोफत टॅब व 6GB/Day इंटरनेट डाटा पुरविण्यात येईल.

या योजनेच्या लाभासाठी पात्रता – Eligibility Criteria

 1. उमेदवार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा/ असावी.
 2. उमेदवार हा इतर मागासवर्गीय (OBC), विमुक्त जाती भटक्या जमाती (VJNT) किंवा विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) यापैकी असावा/असावी.
 3. उमेदवार हा नॉन-क्रिमिलेअर उत्पन्न गटातील असावा/ असावी
 4. जे विद्यार्थी सन 2024 मध्ये 10 वी ची परिक्षा उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी या योजनेकरिता पात्र असतील
 5. विद्यार्थी हा विज्ञान (HSC Science) शाखेत प्रवेश घेतलेला असावा. या बाबतची कागदपत्रे स्पष्ट व दुष्यपद्धतीने जोडणे आवश्यक आहे.
 6. विद्यार्थ्यांची निवड ही त्यांना 10 वी च्या परीक्षेत प्राप्त टक्केवारी तसेच सामाजिक प्रवर्ग वसमांतर आक्षणानुसार करण्यात येईल.
 7. इयत्ता 10 वी मध्ये शहरी भागातील विद्यार्थ्यांकरीता 70% किंवा यापेक्षा जास्त गुण असणेआवश्यक आहे तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांकरीता 60% किंवा यापेक्षा जास्त गुणअसणे आवश्यक आहे.
 8. विद्यार्थी शहरी किंवा ग्रामीण भागातील आहे किंवा कसे हे विद्यार्थ्याच्या आधारकार्ड वरीलनमुद पत्त्यावरुन ठरविल्या जाईल.

अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे – Required Documents

 1. आधार कार्ड (पुढील व मागील बाजुसहित)
 2. रहिवासी दाखला (Domicile Certificate)
 3. जातीचे प्रमाणपत्र (Caste Certificate)
 4. वैध नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र (Non-Creamy Layer Certificate)
 5. 10 वी ची गुणपत्रिका (SSC Marksheet)
 6. विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतल्याचा दाखला (बोनाफाईट सर्टिफिकेट) (Bonafide Certificate)
 7. दिव्यांग असल्यास दाखला
 8. अनाथ असल्यास दाखला

अर्ज कसा करावाHow To Register

 1. महाज्योतीच्या संकेतस्थळावर जाऊन Notice Board मधील “Application for CET/JEE/NEET 2026 Training” यावर जाऊन ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावा.
 2. अर्जासोबत वर नमूद कागदपत्रे स्वाक्षांकीत करुन स्पष्ट दिसतील असे स्कंन करुन अपलोड करावे.

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख : 10 जुलै 2024

5 thoughts on “Free Tablet Yojna Maharashtra 2024 : 10 वी पास विद्यार्थ्यांना मोफत टॅबलेट व 6GB/Day इंटरनेट”

Leave a Comment

व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा