पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग भरती 2023 : विविध पदांसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत.

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग भरती 2023 (Mahasanskruti Recruitment) : पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग अंतर्गत येणाऱ्या विविध संचानालायचे पदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवाराकडून ऑनलाईन अर्ज मागवण्यात येत आहेत. पात्र उमेदवार ५ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज करू शकतात.

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग भरती 2023 – Maha Sanskruti Recruitment

अंतर्गत विभाग :

 • पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई
 • पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई
 • सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई
 • सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई
 • महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी, मुंबई

पदाचे नाव :

 • सहाय्यक अधिक्षक (गट-क)
 • कनिष्ठ अभियंता (गट-क)
 • जतन सहायक (गट-क)
 • तंत्र सहायक (गट-क)
 • मार्गदर्शक व्याख्याता (गट- क)
 • उप आवेक्षक (गट-क)
 • छायाचित्रचालक (गट-क)
 • अभिलेखाधिकारी गट-ब (अराजपत्रित)
 • फार्शीज्ञात संकलक (गट- क)
 • रसायनशास्त्रज्ञ (गट-क)
 • संशोधन सहाय्यक (गट- क)
 • संकलक (गट-क)
 • सहाय्यक छायाचित्रकार (गट-क)
 • ग्रंथपाल लिपिक- नि-भांडारपाल (गट-क)
 • अभिलेख परिचर (गट-क)
 • तंत्रज्ञ मदतनीस (गट-क)
 • अधिक्षक (गट-ब अराजपत्रित)
 • सहायक (गट-क) (कार्यालय- सां. कार्य)
 • सहायक संशोधन -अधिकारी (गट-ब अराजपत्रित)
 • सहायक (गट-क) (कार्यालय- दर्शनिका)
 • टिप्पणी सहायक (गट-क)”

नोकरी ठिकाण : राज्यात कोठेही

एकूण जागा : ३९

शैक्षणिक पात्रता :

 • पदानुसार शैक्षणिक पात्रता बघण्यासाठी जाहिरात डाउनलोड करा

निवड प्रक्रिया : निवड IBPS कंपनी द्वारे ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात येईल

ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची कालावधी : ०५ सप्टेंबर २०२३

जाहिरात व अर्ज लिंक (Notification): डाउनलोड करा

ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी या लिंक वर जा  https://ibpsonline.ibps.in/dambcdjun23/

1 thought on “पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग भरती 2023 : विविध पदांसाठी अर्ज मागवण्यात येत आहेत.”

Leave a Comment

व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा