Nagar Parishad Bharti Syllabus 2023 – नवीन पॅटर्न व अभ्यासक्रम

Nagar Parishad Bharti Syllabus 2023 : राज्यात होणाऱ्या नगर परिषद भरती अंतर्गत 1700+ पदे अधिक पदे भरण्यात येणार आहे, त्यासाठी नगरपरिषद प्रशासन विभागामार्फत सर्व नवीन नगर राज्यसेवा परीक्षा 2023 भरतीसाठी अभ्यासक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.

नगरपरिषद राज्यसेवा भरती नवीन अभ्यासक्रम 2023 – Syllabus in Marathi PDF

महाराष्ट्र नगरपरिषद भरती मध्ये ५ वेग वेगळे विभाग वरती प्रश्न विचारले जातात. पेपर १ व पेपर २ असे दोन एकत्र ६० + ४० असे १०० प्रश्नांचा व २०० गुणांचा पेपर होणार.

सहजा सह खाली नगर राज्यसेवा चा अभ्यासक्रम पुढील प्रमाणे असतो. पेपर १ मध्ये मराठी, सामान्य ज्ञान व चालू घडामोडी, अंकगणित व बुद्धिमत्ता चाचणी, इंग्रजी आणि पेपर २ तांत्रिक ज्ञान असे वेग वेगळे विषय असतात. भरती Maha DMA परीक्षा पेपर हा 200 गुणांचा असतो व सोडवण्यासाठी १२० मिनटांचा कालावधी दिला जातो .

जिल्हा परिषद आरोग्य सेवक परीक्षा चा पूर्ण अभ्यासक्रम पुढे दिला आहे. पुढे दिलेला अभ्यासक्रम – मागील नगर भरतीच्या प्रश्न पत्रिका बघून तयार करण्यात आला आहे.

कोणती पदे भरली जाणार : नवीन जाहीर झालेला अभ्यासक्रम

 • स्थापत्य अभियंता (Civil Engineer)
 • विद्युत अभियंता (Electrical Engineer)
 • संगणक अभियंता (Computer Engineer)
 • पाणीपुरवढा व जलनिःसारण अभियंता (Water and Drainage)
 • लेखापरीक्षण व लेखा (Audit and Accounts)
 • प्रशासकीय सेवा व कर निर्धारण (Administrative Services and Tax Assessment)
 • अग्निशमन (Fire Engineer)
 • स्वच्छता निरीक्षक

इतर पदांचा अभ्याक्रम लवकरच अपलोड करण्यात येईल.

नगरपरिषद भरती पेपर १ अभ्यासक्रम

नगर परिषद भरती पेपर १ हा सर्व वरील पदासाठी जवळ जवळ सारखा असतो या मध्ये खालील विषय असतात.

अ. क्र.विषयप्रश्न संख्यागुण
1.मराठी1530
2.इंग्रजी1530
3.सामान्यज्ञान1530
4.बौद्धिक चाचणी 1530
एकुण60120

मराठी :

 • सर्वसामान्य शब्दसंग्रह
 • वाक्यरचना
 • व्याकरण
 • म्हणी व वाक्यप्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग
 • तसेच उताऱ्यावरील प्रश्नांची उत्तरे

इंग्रजी :

 • Common Vocabulary
 • Sentence Structure
 • Grammar
 • letter and e-mail writing
 • Use of Idioms and phrases & their meaning
 • comprehension of
 • passage.

सामान्य ज्ञान :

बुद्धिमापन चाचणी व अंकगणित

 • उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करू शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न
 • बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, दशांश अपूर्णांक व टक्केवारी इ .

नगर परिषद भरती पेपर २ अभ्यासक्रम

पेपर २ हा एकूण ४० प्रश्न व त्यांना ८० मार्क्स दिले जातील पेपर २ हा संबंधित विषयवार विचारला जातो, त्याचा अभ्यासक्रम बघण्यासाठी PDF डाउनलोड करा ..

तुम्ही वाचला आहेत आरोग्य सेवक भरती अभ्यासक्रम 2023 बाकीच्या च्या नोट्स लवकरच ऍड करण्यात येतील .

नगर परिषद भरती २०२३ चा अभ्यासक्रम डाउनलोड करा (Maha DMA Syallbus PDF)

ज़िल्हा परिषद च्या इतर पदांचा अभ्यासक्रम येथे डाउनलोड करा .

Leave a Comment

व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा