MPSC Recruitment 2023 : MPSC मार्फत महाभरती – 8,169 पदे भरणार

mpsc recruitment 2023
mpsc recruitment 2023

MPSC Recruitment 2023 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे एकूण 8 हजार 169 पदे भरण्यासाठी महाभरती ची जाहिरात प्रकाशित केली आहे. महाराष्ट्र अराजपात्रित गट ब व गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 मधून पदे भरली जाणार आहेत. 

एकूण जागा :

  • सहाय्यक कक्ष अधिकारीची ७८
  • राज्य कर निरीक्षकची १५९
  • पोलीस उप निरीक्षकची ३७४
  • दुय्यम निबंधकची (मुद्रांक निरीक्षक) ४९
  • दुय्यम निरीक्षक (राज्य उत्पादन शुल्क)ची ६
  • तांत्रिक सहाय्यकचे १
  • कर सहाय्यकची ४६८
  • लिपिक टंकलेखक ७०३४

महाराष्ट्र राज्यपात्रित गट ब आणि गट क सेवा संयुक्त (MPSC Combine Prelim) परीक्षा 2023 ही 30 एप्रिल 2023 रोजी होणार आहे. महाराष्ट्रातील 37 जिल्हा केंद्रावर परीक्षा घेतली जाणार आहे. तर महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब सेवा संयुक्त मुख्य ( Mains ) परीक्षा 2 सप्टेंबर 2023 रोजी तर महाराष्ट्र गट क सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा 2023, 9 सप्टेंबर 2023 रोजी होणार आहे.

Official Notification :