मराठी बाराखडी – वर्णमाला । मुळाक्षरे | व्यंजन । स्वर । Marathi Alphabets

Marathi Barakhadi / Varnamala : मराठी भाषेमधील सर्व बाराखडी म्हणजेच वर्णमाला त्याचे प्रकार, मराठी बाराखडी, मुळाक्षरे, वर्णमाला स्वर,…

पोलीस भरती-2019 करीता ऑनलाईन अर्ज केलेल्या उमेदवारांसाठी सूचना

महाराष्ट्र पोलीस शिपाईभरती – २०१९ करीता ऑनलाईन अर्ज केलेल्या उमेदवारांना सूचित करण्यात येते कि, सदरील परीक्षा ऑनलाईन ऐवजी…