विभाजतेच्या कसोट्या । Vibhajyatechya Kasotya | Divisibility Rules in Marathi

Vibhajyatechya Kasotya: गणिताचा अतिशय महत्वाचा विषय विभाजतेच्या कसोट्या आहे यावर दरवर्षी स्पर्धा परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारले जातात . कोणतेही…

पूर्णांक व त्याचे प्रकार – मराठी अंकगणित

पूर्णांक किंवा पूर्ण संख्या मराठी: पूर्णांक संख्या म्हणजे शून्य , सकारत्मक व नकारत्मक संख्या यांचा एकत्र गटाला पूर्णांक…

सरळव्याज व चक्रवाढ व्याज- Simple – Compound Interest

व्याजाने घेतलेल्या रकमेला ‘मुद्दल‘ असे म्हणतात. रक्कम वापरलेल्या काळास ‘मुदत‘ असे म्हणतात. 100 रुपयांस 1 वर्षाचे जे व्याज…