मसावी व लसावी काढणे : LCM & MCM in Marathi

मसावि व लसावि मराठी मध्ये : शिका लसावि व मसावि काढण्याची सोपी पद्धत, उदाहरणे, अर्थ – LCM And HCF in Marathi Lasavi ani Masavi kasa kadhava मसावि (HCF) मसावि म्हणजे महत्तम साधारण विभाजक संख्या (HCF) दिलेल्या संख्यांना ज्या मोठयात मोठया संख्येने (विभाजकाने) भाग जातो ती संख्या अथवा तो विभाजक म्हणजे त्यांचा म.सा.वि. होय. म.सा.वि. हा … Read more

1 to 100 Marathi Numbers – मराठी अंक

marathi numbers

In this article we will see the list of 1 to 100 Number digit names in English and Marathi. Here you can see all 1 to 50, 1 to 30 as well all Marathi Numbers name up to 100. या पोस्ट मध्ये आपण बघणार आहोत मराठी १ ते १०० पर्यंत अक्षर मराठी आणि इंग्लिश मध्ये. … Read more

विविध परिमाणे मापन : अंकगणित

विविध परिमाणे मापन : गणिताचा अभ्यास करत असताना विविध परिमाणे माहिती असणे खूप गरजेचे आहे. तशेच अंकगणित अभ्यासाच्या दृष्टीने विविध परिमाणे मापन येणे सुद्धा महत्त्वाचे आहे. म्हणून आज विविध परिमाणे त्यांचे मापन यांचा अभ्यास करणार आहोत .कुठल्या वस्तू मोजण्यासाठी कुठल्या परिमाणाचा उपयोग करावा लागतो. परिमाणे म्हणजे काय ? = परिमाणे म्हणजे मोजमापे. विविध वस्तू मोजण्यासाठी … Read more

1 ते 100 पर्यंत वर्ग व वर्गमूळ

वर्ग आणि वर्गमूळ 1 ते 100: 1 te 100 पर्यंत Varg Ani Vargamul, PDF मध्ये डाउनलोड करण्यासाठी प्रिंट बटण वर क्लिक करा. येथे 1 ते 100 पर्यंत पूर्ण वर्ग संख्या पुढीलप्रमाणे दिली आहेत. येथे तुम्ही १ ते १०, १ ते ३०, १ ते ५०, ५० ते १०० पर्यंतचे पूर्ण वर्ग व त्यांचे वर्गमूळ संख्या बघू … Read more

अवयव आणि मूळ अवयव

● (१) 12 ही संख्या 2 आणि 6 या संख्यांच्या गुणाकाराने बनली आहे; म्हणून 2 आणि 6 हे 12 अवयव आहेत.12 = 2×6● (२) 12 ही संख्या 3 आणि 4 या संख्यांच्या गुणाकाराने बनली आहे; म्हणून 3 आणि 4 हे 12 चे अवयव आहेत. 12 = 3×4● (३) 2 आणि 3 या मूळ संख्या आहेत … Read more

विभाजतेच्या कसोट्या । Vibhajyatechya Kasotya | Divisibility Rules in Marathi

Vibhajyatechya Kasotya: गणिताचा अतिशय महत्वाचा विषय विभाजतेच्या कसोट्या आहे यावर दरवर्षी स्पर्धा परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारले जातात . कोणतेही गणित सोडवण्या साठी कसोट्या येणे आवश्यक आहे . विभाज्यतेच्या कसोट्या गणित (Math) in English म्हणजे Divisibility Rules. येथे सर्व 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, ते 18 पर्यंत कसोट्या दिल्या आहेत. या … Read more

मूळ संख्या 1 ते 1000 पर्यंत

Mul Sankhya: 1 ते 1000 पर्यंत च्या सर्व मूळ संख्या मूळ संख्या म्हणजे काय, मूळ संख्या वर विचारले जाणारे स्पर्धा परीक्षे मधील प्रश्न व अजून काही खालील नोट्स मध्ये दिले आहेत. मूळ संख्या म्हणजे काय (व्याख्या) : ज्या संख्येला फक्त 1 आणि फक्त त्याच संख्येने भाग जातो त्या संख्येस मूळ संख्या (Prime Number) असे म्हणतात. … Read more

पूर्णांक व त्याचे प्रकार – मराठी अंकगणित

पूर्णांक किंवा पूर्ण संख्या मराठी: पूर्णांक संख्या म्हणजे शून्य , सकारत्मक व नकारत्मक संख्या यांचा एकत्र गटाला पूर्णांक संख्या असे म्हणतात पूर्णांक किंवा पूर्ण संख्या म्हणजे सकारात्मक नैसर्गिक संख्या (Positive Integers) शून्यासह ( ०, १, २, ३, ४, …), तसेच, नैसर्गिक संख्यांची ऋणरूपे (नकारत्मक संख्या Negative Integers)( −१, −२, −३, ..) या पूर्ण सामूहिक गटाला … Read more

सरळव्याज व चक्रवाढ व्याज- Simple – Compound Interest

व्याजाने घेतलेल्या रकमेला ‘मुद्दल‘ असे म्हणतात. रक्कम वापरलेल्या काळास ‘मुदत‘ असे म्हणतात. 100 रुपयांस 1 वर्षाचे जे व्याज द्यावयाचे त्याला ‘व्याजाचा दर’ असे म्हणतात. व्याजाचा दर, मुद्दल, मुदत आणि व्याज या चार गोष्टींपैकी कोणत्याही तीन गोष्टी दिलेल्या असल्यास चौथी गोष्ट काढता येते. मुद्दल आणि व्याज मिळून जी रक्कम होते तिला ‘रास‘ असे म्हणतात. मुद्दलाइतकेच व्याज येणे … Read more

घन व घनमूळ – Cube And Cubic in Marathi

घन आणि घनमूळ: एखादी संख्या तीन वेळा मांडून गुणाकार केला म्हणजे त्या संख्येचा घन मिळतो आणि त्या संख्येला त्या घनाचे ‘घनमूळ’म्हणतात. 6x6x6-216 ,216 हा 6 चा घन आहे.10x10x10 = 1,000 ,1,000 हा 10 चा घन आहे. धन संख्या ज्या संख्येचा घन असते तिला ‘घनमूळ’ म्हणतात,216 चे घनमूळ 6 आहे.1,000 चे घनमूळ 10 आहे.6^3 याचा अर्थ … Read more

वर्ग व वर्गमूळ – Square & Square Root in Marathi

Varg Ani Varmul : या नोट्स मध्ये आपण बघणार आहोत मराठी गणितातील वर्ग आणि वर्गमूळ संख्या म्हणजे काय तो कसा काढायचा व त्याचे काही उदाहरणे (Examples). चला तर बघूया वर्ग आणि वर्गमूळ काढायच्या सोप्या पद्धती : मराठी वर्ग संख्या वर्ग म्हणजे काय : एखाद्या संख्येला त्याच संख्येने गुणले तर येणारा गुणाकार हा त्या संख्येचा वर्ग’ … Read more

बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकर- Simplification

नेहमी स्पर्धा परिक्षे मध्ये साधे गणिताचे प्रश्न विचारले जातात , त्यामध्ये साधे बेरीज , वजाबाकी असे प्रश्न विचारले जातात , यांना गणिताचा प्रथम पाया म्हणतात , अंकगणित चे सर्व प्रश्न सोडवण्या आधी आपल्याला बेरीज , वजाबाकी , गुणाकार , व भागाकार यांचे नियम माहिती असायला हवे . तुम्हाला बेसिक तर सर्व माहिती असेल , तरी … Read more

व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा